Blandare till olika applikationer som, betong, glas, aska, pigment och mycket mer

Vi fortsätter att lägga till nya applikationer för vilka Fejmert Mixer visar sig vara lämplig för. Det tycks nästan inte finnas någon gräns för användningen av Fejmertblandaren med dess olika modeller.

Prefabricerad betong

Fejmert Mixer finns på industrier som tillverkar ett brett sortiment av betongprodukter, rör, block, murar, förspända balkar, golv, monteringsfärdiga hus, paneler, takpannor och många, många fler.

Färdigbetong
För projekt i många länder runt om i världen är Fejmert Mixer det första valet.

Glas
Fejmerts kunder i denna bransch tillverkar fönsterglas, glasfiber, isolerande glas, containerglas, glödlampor, råglas, hushållsglas, konstglas mm.

Aska
Blandning av restprodukter (aska) från förbränningsprocessen i koleldade kraftverk, vid sopförbränning, i reningsverk med rötslamshantering och vid träförädling har valt Fejmert Mixer under de senaste åren.

Andra användningsområden inkluderar:

  • Våta och torra bindemedel
  • Refractories/"bångstyriga material" , exempelvis oxider av aluminium, kisel och magnesium.
  • Gjuterisand
  • Pigment