Fejmert Mixer FP-RM

Det här är modellen för volymblandning av lättflytande betongkonsistenser (Fabriksbetong) samt bulkmaterial med låg densitet, t.ex. befuktning av restaskor i förbränningsanläggningar.Fejmert -halv 2015

FP-RM

Model Capacity
IN / liter
Capacity
OUT / liter
Motor
(kW)
Mixing paddles
(no.)
Diameter
(mm)
Weight
(kg)
FP-1-RM1 5001 0002 x 1572 3503 800
FP-1,5-RM2 2501 5002 x 2582 8604 700
FP-2-RM3 0002 0002 x 35103 3727 100
FP-2,5-RM3 7502 5002 x 45143 91312 500
FP-3-RM4 5003 0002 x 75144 36414 000
FP-4-RM6 0004 0002 x 90184 59616 000