Aska

Befuktning av flygaska

Slutprodukten, aska som kommer från förbränningsanläggningar bör hanteras och tas om hand på det mest praktiska och bästa sättet. Vår blandare har använts inom askbefuktningen under lång tid och vi har en stor erfarenhet av sådan befuktning. Askan kan komma från förbränningsanläggningar där man eldar kol, träförädlingar/biobränsle, sopor, mm.

 Aska Till Vägar
Bilden visar aska som används som del i underlag till vägar.