Övrigt

  • Våta och torra bindemedel
  • Gjuterisand
  • Pigment
  • Djurfoder
  • Refractories "bångstyriga" material exempelvis oxider av aluminium, kisel och magnesium.