Betong

Betong bildas av de tre huvudkomponenterna Cement, Ballast och Vatten

CementsBallastVatten1

Det man vill uppnå vid framställning av betong är ett optimalt utnyttjande av cementens bindande egenskaper. Det är här som den höga hastigheten i Fejmertblandaren visar sin förträfflighet vid fuktsättning av varje cementkorn.

Med hastighet skapas friktion, inte bara mellan skovlarna och cementen utan också mellan ballasten och cementen. Därmed tillåts så mycket vatten som möjligt att penetrera och lösa upp cementkornen, vilket ger en utomordentligt arbetsbar betong.

Ytterligare fördel med Fejmertblandarens höga skovelhastighet är att svagare partiklar i ballasten krossas, partiklar som annars skulle kunna komma att bli en bristfällig del av den färdiga betongstrukturen eller produkten.

 

Rekomenderade mixers:
Fejmert Mixer S
Fejmert Mixer FP-RM