PUCEST ® Deflektorplatta

Standardmått på panelerna är 500 mm x 500 mm och en tjocklek på 50 mm. Hårdheten kan väljas mellan 50-95 ° Shore.

Panelerna kan enkelt och snabbt monteras med hjälp av bultarna/tapparna på baksidan

Denna PUCEST® -Fickpanel fungerar på så sätt att en del av det transporterade materialet, studsar på plattan och en del samlas i fi ckorna och skapar en buff ertfunktion. Sliteff ekten avtar på sätt avsevärt.

En annan fördel erhålles genom plattans elasticitet. Grovstora material (t.ex. grus) spräcker inte plattan vid nedslaget.

Användningen av PUCEST® -Fickpanel rekommenderas till kornstorlek upp till 32 mm.

Defekt1