PUCEST ® Övergångsmanschett

Fejmert kan erbjuda olika variaı oner av PUCEST® manscheı er. Materialet är väldigt slitagestarkt och har en lång livslängd.

Överföringsslangar och överföringsmanscheı er är individuellt utvecklade och fi nns i alla längder och diametrar.

Koniska konstrukı oner är också möjliga.

Materialstyrka och Shore-hårdhet kan varieras.

Manscheı er kan ı llverkas även i PU25 ° Shore

Manchett -2

Manchett -3